Kabelová řešení pro výrobce strojů

Ilustrační obrázek výroby potiskovací linky Strukturovaná
kabeláž
Instalační
kabely
Rozváděč Robot Pohyblivé
přívody: řetěz
Pohony Pohyblivé přívody:
girlandový závěs
Automatizace:
snímače/
/akční členy
Řídící systém:
operátorské
stanoviště
Vyhřívané
válce
Elektro
údržba